Jacobs Milieutechniek

Bewonersvriendelijk asbest verwijderen

Jacobs Milieutechniek is gespecialiseerd in asbestverwijdering in bewoonde situaties. Dat laatste is een bijzondere én waardevolle specialisatie. Want samen met de vakmatige beheersing en de strenge veiligheidsmaatregelen staan voor ons vooral de bewoners en de gebruikers centraal. Zowel bij projecten als bij service-opdrachten draait alles wat we doen om hun welzijn en tevredenheid. Ook tijdens de uitvoering van de sanering, die hinderlijk kan zijn voor de privacy en de vertrouwde gang van zaken bij de bewoners.

Bewoond saneren

Begrip, begeleiding en snelheid

In woningen en gebouwen die gebouwd zijn vóór 1993 kan asbest voorkomen in het dakbeschot, doorvoerpijpen, kachelplaten, kozijnen en andere onderdelen. Dit asbest wordt in veel gevallen gesaneerd bij mutatieonderhoud en renovaties. Meestal in bewoonde situaties. Dit vraagt om begrip vóór en goede begeleiding ván de bewoners en gebruikers. Om heldere, duidelijke communicatie en om een menselijke benadering. Aandacht en persoonlijk contact. Door invoelende vakmensen, met goede contactuele en sociale vaardigheden. Intussen moet het werk zo snel mogelijk gebeuren. Want hoe sneller de sanering geklaard is, hoe korter de verstoring van de vertrouwde huiselijke rituelen.
Onze aanpak is hier volledig op toegesneden.

Onze aanpak

Sanering, vervanging en nazorg

Voordat we het asbest kunnen verwijderen, bekijkt een onafhankelijk inspectiebureau de situatie ter plekke om een asbestinventarisatierapport op te stellen. We proberen hier altijd bij aanwezig te zijn. Zo zijn we niet afhankelijk van de beschrijving in het rapport, maar kunnen we de situatie zelf bekijken en beoordelen. Dit voorkomt dat we later, tijdens de sanering, voor verrassingen komen te staan. Aan de hand van onze persoonlijke waarneming stellen we - in afstemming met u als vastgoedeigenaar, exploitant of beheerder - ons gedetailleerde werkplan op. Hierin houden we zoveel mogelijk rekening met de bewoners en gebruikers en met eventuele speciale wensen.

Meer dan alleen asbest saneren!

Binnen ons werkplan zorgen we er ook voor dat we verwijderde asbestonderdelen direct vervangen of opnieuw afwerken. Hiervoor hoeft u geen ander bedrijf in te schakelen. Saneren, vervangen en afwerken is bij ons één doorlopend proces. Uitgevoerd door één specialist. Zonder tussenstops of kans op miscommunicatie tussen verschillende partijen. We vragen de vergunningen aan, maken afspraken met de bewoners/gebruikers en voeren de sanering en vervanging snel en veilig uit. Ook na de sanering helpen we uw bewoners. Zij moeten immers tevreden zijn én blijven. Moet er door de nieuwe situatie een koofje worden gemaakt, een kastje verplaatst, een wandje afgetimmerd? Onze technische service maakt het voor elkaar.

Menukaart voor zekerheid en ontzorging

Asbestsanering heeft een reputatie van onvoorspelbaarheid. Van ‘we weten niet wat we onderweg nog tegenkomen’. Maar voor uw planning en begroting heeft u juist zekerheid nodig. Daarom introduceert Jacobs Milieutechniek de Menukaart Asbestsanering. Voor een groot aantal veel voorkomende werkzaamheden hanteren we vaste all-in prijsafspraken. Hierdoor heeft u vooraf duidelijkheid over de kosten van onze saneringswerkzaamheden. U komt u niet voor negatieve verrassingen te staan. We nemen u zelfs alle zorg voor de aanvraag van vergunningen en registraties uit handen. U kunt hierover meer informatie opvragen bij onze medewerkers.

Reconditioneringsruimte

Wanneer er asbestvezels in een ruimte zijn vrijgekomen door schade of onzorgvuldigheid noemt men dit een asbestvervuiling. De betreffende ruimte dient volgens de voorschriften gereinigd te worden. Dit geldt ook voor alle spullen die zich op dat moment in de betreffende ruimte bevinden. Jacobs Milieutechniek heeft op locatie in Nijmegen permanent een reconditioneringsruimte staan waarin losse inventaris en spullen gereinigd kunnen worden. De eigendommen worden veilig en zorgvuldig vervoerd en binnen de geldende regelgeving schoongemaakt en vrijgegeven. Vooral voor uw waardevolle spullen is dit een goede en veilige oplossing.

Chromaten, Chroom-VI verbindingen

Er is op dit moment veel te doen over Chroom-VI verbindingen. Officieel is er nog geen beleid en methode vastgesteld voor de behandeling en verwijdering van deze stof, die om zijn corrosiewerende kwaliteit veel is verwerkt in afwerkingsproducten als verf. Gezien de risico’s en de classificatie van Chroom-VI adviseren we het verwijderen op een vergelijkbare manier aan te pakken als de sanering van asbest. Jacobs Milieutechniek volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Waar nodig en mogelijk passen we de voorgeschreven werkwijze hierop aan.

Regelgeving

Procescertificaat Asbestverwijdering

In Nederland zijn de eisen voor asbestverwijdering voor professionele asbestverwijderingsbedrijven vastgelegd in de Certificatieregeling Asbestverwijdering. Centraal hierin in staat hoe asbesthoudende producten en met asbest besmet materialen of constructieonderdelen in gebouwen en bouwobjecten verwijderd moeten worden. Deze certificatienorm Procescertificaten Asbestinventarisatie en asbestsanering beschrijft
ook hoe we moeten omgaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.
De certificatieregeling is ingesteld om de arbeidsveiligheid te borgen en te vermijden dat asbest zich kan verspreiden naar mens en milieu. Jacobs Milieutechniek is gecertificeerd conform deze norm. Ons bedrijf en onze werkwijzen worden periodiek getoetst aan de betreffende voorschriften en eisen.

Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS)

Het gebruik van asbest is sinds 2005 volledig verboden voor bedrijven en particulieren. Het Landelijk Astbest volgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee de verschillende ketenpartijen het proces van asbestinventarisatie tot en met storten kunnen volgen en registreren.. Sinds 1 maart 2017 zijn inventariseerders en saneerders verplicht om hun werkzaamheden te registreren in het LAVS. Dit systeem is bestemd voor alle partijen in de asbestverwijderingsketen: opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders. Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel. Toezichthoudende instanties, zoals gemeenten en keurende instanties, hebben toegang tot de gegevens in het LAVS.

Contact

Voor meer informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

Jacobs Milieutechniek
Weurtseweg 500
6541 BE Nijmegen

Telefoon: 0481 35 05 41
info@jacobsmilieutechniek.nl

Waardevolle informatie:
Meer weten over asbest, de regelgeving en asbestverwijdering?

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft alle informatie helder en overzichtelijk op een rijtje gezet.