Onze aanpak

Sanering, vervanging en nazorg

Voordat we het asbest kunnen verwijderen, bekijkt een onafhankelijk inspectiebureau de situatie ter plekke om een asbestinventarisatierapport op te stellen. We proberen hier altijd bij aanwezig te zijn. Zo zijn we niet afhankelijk van de beschrijving in het rapport, maar kunnen we de situatie zelf bekijken en beoordelen. Dit voorkomt dat we later, tijdens de sanering, voor verrassingen komen te staan. Aan de hand van onze persoonlijke waarneming stellen we - in afstemming met u als vastgoedeigenaar, exploitant of beheerder - ons gedetailleerde werkplan op. Hierin houden we zoveel mogelijk rekening met de bewoners en gebruikers en met eventuele speciale wensen.

Meer dan alleen asbest saneren!

Binnen ons werkplan zorgen we er ook voor dat we verwijderde asbestonderdelen direct vervangen of opnieuw afwerken. Hiervoor hoeft u geen ander bedrijf in te schakelen. Saneren, vervangen en afwerken is bij ons één doorlopend proces. Uitgevoerd door één specialist. Zonder tussenstops of kans op miscommunicatie tussen verschillende partijen. We vragen de vergunningen aan, maken afspraken met de bewoners/gebruikers en voeren de sanering en vervanging snel en veilig uit. Ook na de sanering helpen we uw bewoners. Zij moeten immers tevreden zijn én blijven. Moet er door de nieuwe situatie een koofje worden gemaakt, een kastje verplaatst, een wandje afgetimmerd? Onze technische service maakt het voor elkaar.

Menukaart voor zekerheid en ontzorging

Asbestsanering heeft een reputatie van onvoorspelbaarheid. Van ‘we weten niet wat we onderweg nog tegenkomen’. Maar voor uw planning en begroting heeft u juist zekerheid nodig. Daarom introduceert Jacobs Milieutechniek de Menukaart Asbestsanering. Voor een groot aantal veel voorkomende werkzaamheden hanteren we vaste all-in prijsafspraken. Hierdoor heeft u vooraf duidelijkheid over de kosten van onze saneringswerkzaamheden. U komt u niet voor negatieve verrassingen te staan. We nemen u zelfs alle zorg voor de aanvraag van vergunningen en registraties uit handen. U kunt hierover meer informatie opvragen bij onze medewerkers.

Reconditioneringsruimte

Wanneer er asbestvezels in een ruimte zijn vrijgekomen door schade of onzorgvuldigheid noemt men dit een asbestvervuiling. De betreffende ruimte dient volgens de voorschriften gereinigd te worden. Dit geldt ook voor alle spullen die zich op dat moment in de betreffende ruimte bevinden. Jacobs Milieutechniek heeft op locatie in Nijmegen permanent een reconditioneringsruimte staan waarin losse inventaris en spullen gereinigd kunnen worden. De eigendommen worden veilig en zorgvuldig vervoerd en binnen de geldende regelgeving schoongemaakt en vrijgegeven. Vooral voor uw waardevolle spullen is dit een goede en veilige oplossing.

Chromaten, Chroom-VI verbindingen

Er is op dit moment veel te doen over Chroom-VI verbindingen. Officieel is er nog geen beleid en methode vastgesteld voor de behandeling en verwijdering van deze stof, die om zijn corrosiewerende kwaliteit veel is verwerkt in afwerkingsproducten als verf. Gezien de risico’s en de classificatie van Chroom-VI adviseren we het verwijderen op een vergelijkbare manier aan te pakken als de sanering van asbest. Jacobs Milieutechniek volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Waar nodig en mogelijk passen we de voorgeschreven werkwijze hierop aan.