Bewoond saneren

Begrip, begeleiding en snelheid

In woningen en gebouwen die gebouwd zijn vóór 1993 kan asbest voorkomen in het dakbeschot, doorvoerpijpen, kachelplaten, kozijnen en andere onderdelen. Dit asbest wordt in veel gevallen gesaneerd bij mutatieonderhoud en renovaties. Meestal in bewoonde situaties. Dit vraagt om begrip vóór en goede begeleiding ván de bewoners en gebruikers. Om heldere, duidelijke communicatie en om een menselijke benadering. Aandacht en persoonlijk contact. Door invoelende vakmensen, met goede contactuele en sociale vaardigheden. Intussen moet het werk zo snel mogelijk gebeuren. Want hoe sneller de sanering geklaard is, hoe korter de verstoring van de vertrouwde huiselijke rituelen.
Onze aanpak is hier volledig op toegesneden.